logo
Portfolio

Gerco.Net Copyright Statement

Alle afbeeldingen op, of afkomstig van gerco.net en alle gerelateerde subdomeinen zijn copyright © 2004-2016 Gerco Schot, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Alle afbeeldingen en tekst op gerco.net en alle gerelateerde subdomeinen zijn beschermd door internationale wetgeving op copyright.

Het gebruik van de site betekent het accoord gaan met de volgende voorwaarden. Afbeeldingen op of van deze website mogen op geen enkele wijze worden gedownload, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of bewerkt worden zonder mijn schriftelijke toestemming.

Het gebruik zonder toestemming van (delen van) de afbeeldingen in andere afbeeldingen of illustraties is ook een schending van het copyright.

Wanneer onjuist gebruik wordt geconstateerd, wordt u op de hoogte gesteld en ontvangt u een factuur ter hoogte van de drievoudige standaard gebruikskosten. U kunt daarbij tevens vervolgd worden voor schending van copyright.

Als u gebruik wil maken van een getoonde afbeelding, kunt u via info (at) gerco (dot) net contact opnemen. Bij het gebruik van afbeelding dient ten alle tijden naamsvermelding plaats te vinden.

 

 

 

All images on, or coming from gerco.net and all related subdomains are copyright © 2004-2016 Gerco Schot, unless explicitly mentioned otherwise.

All images and text on gerco.net and all related subdomains are protected under international copyright laws.

Your use of this site implicates that you accept the following terms and conditions. The photographs on this website may not be downloaded, reproduced, copied, stored, or manipulated in any way without my prior written permission.

Please note that the (partial) use of photographs in other concepts or illustrations without permission is also a violation of the copyright law.

In case illegal use is discovered, you will be notified and invoiced the industry standard triple fee for unauthorized usage and/or prosecuted for Copyright Infringement.

If you would like to use any of the photographs, you can contact me at info (at) gerco (dot) net. When photographs are used, you should always properly attribute copyright to me.

Gerco Schot

January 2005